دوستت دارم

تقدیم به کسی که باورنکرد دوسش دارم

گاهی وقتا

 ـ

 

گـــاهی وقتا توی رابطــــه ها نیــــازی نیست طرفت بــــهت بگــــه :بــــــــــــرو


همینـکه دیگه لا بــــه لای حرفــــاش دوستــــت دارم نباشــــه


همینکه بــــود و نبود رابطــــتون دیگــــه واسش فرقی نکنـــه


همینــــ که حضــــور دیگــــران توی زندگیش پر رنگ تــــر از بودن

تــــو باشــــه


هــــزار بار سنگینــــ تر از کلمــــه ی" بــــــــــــرو " واست معنــــا

 پیــــدا میکنــــه


 پس   بــــــــرو 


قبل از اینکــــه ویرون تــــر از اینیــکه هستی بشــــی!!

 

[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 15:51 ] [ نسیم ] [ ]

دلنوشته

دلم تنگ است برای صدایت

 

 برای نگاهت .....

 

 برای چشم هایت......

 

 برای خنده هایت .....

 

دلم تنگ است برای حرف هایت.....

 

دلم تنگ است  .....

 

برای اغوشت.....

 

 این دلتنگی ها تنها دراغوشت خلاصه میشود وبس!!!!!

 

دلم تنگ است برای بودن باتو....

 

راه رفتن باتو .....

 

خندیدن باتو ....

 

گریه باتو ....

 

زندگی با تو ...آه که نمیدانی و اگر میدانستی تنهاییم نمیگذاشتی !

 

دلم تورا میخواهد دلم دل

 

چیزی که دیگر نبودت را نمیتواند تحمل کند

 

خسته است از دوریت از نبودت

 

دلم...... تورا میخواهد....

       

 

 

[ دوشنبه بیست و چهارم مهر 1391 ] [ 18:4 ] [ نسیم ] [ ]

نمی بخشمت

نمی بخشمت

 

بخاطرلبخندهایی که ازصورتم گرفتی .......بخاطرغمهایی که برصورتم نشاندی

 

                                     نمی یبخشمت

 

بخاطر دلی که برایم شکستی ......بخاطراحساسی که نابود کردی

 

                                    نمی بخشمت

 

بخاطرزخمی که بروجودم نشاندی.....بخاطرنمکی که برزخمم گذاشتی

 

                                 نمی بخشمت

 

              بخاطرعشقی که برقلبم حک کردی

 

                                 نمی بخشمت

 

                                  بخاطر دلم

[ شنبه یکم مهر 1391 ] [ 17:46 ] [ نسیم ] [ ]

عشق یعنی چی؟؟

 

عشق یعنی چی اینکه توخوابو بیداری به یادش باشی!!

 

 

شباانقدرواسش گریه کنی تاخوابت ببره !!

 

 وقتی میخوای یکی دیگرو صداکنی ولی اسم اون یهو بیاد سر زبونت!

!

اینکه خوابشوببینی که بهت میگه دوست داره !!

 

اینکه بعضی وقتا دلت برا اغوشش پر میزنه!!

 

اینکه صداش توگوشت می پیچه بدون اینکه پیشت باشه !!

 

اینکه گاهی بوی عطرشواحساس کنی!!

 

و......و.......و

 

اینا عشق نیست پس اینا چیه؟؟

 

ی حسه؟؟

 

یا ی رویا؟؟

 

منتظرم منتظراین رویا

 

میدونم نمیاد

 

امامن چشم به راه شم........!!

[ شنبه یکم مهر 1391 ] [ 17:28 ] [ نسیم ] [ ]

ناراحتی

خیال کردی وقتی همراه دیگری از کنارم میگذری دنیا ب اخر میرسه؟؟؟

 

دنیاییت من بودم که ب اخر رسیدم....

 

 

از کسی که دلش گرفته سوال نکنید چرا؟؟؟

 

ادما وقتی نمیتونن دلیل ناراحتیشونو بگن دلشون میگیره!!!!!

[ شنبه یکم مهر 1391 ] [ 17:27 ] [ نسیم ] [ ]

نه

 ن ......ن.......گریه نمیکنم

 

 

ی چیزی رفته توچشمام 

 

 

 ب گمونم ی خاطرس ازکسی که دوسش دارم ولی تنهام گذاشته

 

 

[ شنبه یکم مهر 1391 ] [ 17:21 ] [ نسیم ] [ ]

تنهایی

 

تنهایی میدانی کجایش درد دارد؟

 

انکارش.........

 

من تمام راه را

باسرندوئیدم

که تورادراغوش او

ببینم

 

نبودنت رااز روی خط ایرانسلم میفهمم که مدت هاست نیازی ب

 

 شارژمجددندارد

 

 

 

[ شنبه یکم مهر 1391 ] [ 17:15 ] [ نسیم ] [ ]

بسه

دیگه نمیتونم

 

خسته شدم از جدایی

 

 بعضیا خیلی راحت میگذرن ولی گذشتن ازشون سخته

 

 

 دیگه عشقی نمونده عشقا همش دورغن

 

 

حرفای عاشقانه دروغن 

 

 

 دیگه خسته شدم ازدروغ ازعشقای الکی از حرفایی که فک میکنم

 

 

واقعیت داره ولی ن همش دروغه

 

حرفایی که با همشون شب وروزمو گذروندم ولی لامصبا گولت میزنن 

 

چیکارکنیم

 

ما ب زندگی محکومیم ب دیدن مرگ ارزوهامون اره ما محکومیم

 

 

محکومیم ...........

 

 

[ شنبه یکم مهر 1391 ] [ 17:6 ] [ نسیم ] [ ]

گاهیبهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که دوسِت دارم بهت نمی گم هرچی
 
 
 که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی نمی خوام خوابتو ببینم، چون
 
 
 توخوش ترازخوابی اگه یه روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی که
 
 
 گریه کنی،صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات گریه
 
 
 می کنم اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن، قول می دم سکوت کنم
 
 
 اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم
 
 
تنهاست اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم اما باهات میدوم اگه
 
 
 بیه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون من قبل از ت
 
 
و میمیرم

 

چقدرعجيبه که تا مريض نشي کسي برات گل نمي ياره تا گريه نکني کسي

 

 

 نوازشت نمي کنه تا فرياد نکشي کسي به طرفت برنمي گرده تا قصد رفتن نکني

 

 

 کسي به ديدنت نمي ياد و تا وقتي نميري کسي تورو نمي بخشه

 
[ شنبه یکم مهر 1391 ] [ 16:48 ] [ نسیم ] [ ]

غم من

 

بده ن؟

 

خیلی بده که منتظرکسی باشی که دوست نداره

 

خیلی بده که چشم ب راه باشی وقتی میدونی برنمیگرده

 

خیلی بده عاشقش باشی هزارباربهش بگی ولی فقط لبخندبزنه

 

                              وسکوت کنه

 

سخته وقتی توچشات نیگاه میکنه ومیگه برو بجای اینکه ازش  

          

 متنفرشی احساس کنی بدون اون میمیری

 

سخته همه ایناسخته ولی سخت تراینه که

 

                                             کسی که فک میکردی مال تو

 

توخیابون ببینی که دست یکی دیگروگرفته اون موقع دیگه

 

                            مال تونیست

[ دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391 ] [ 13:22 ] [ نسیم ] [ ]

رفتن

دلتنگ شدن حس نبودکسی است که همه وجودت یکباره تمنای وجودش رامیکند

قدریاران قدیمی رابدان ای نازنین فرش های کهنه رامردم گرانترمیخرند

برای تاابد ماندن باید رفت

                                    گاهی ب قلب کسی.........

                                     گاهی ازقلب کسی........

 

 

[ یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391 ] [ 12:43 ] [ نسیم ] [ ]

سخته

 

 

 

خیلی سخته که بغض داشته باشی نخوای کسی بفهمه....

خیلی سخته ک عزیزترین کست ازت بخوادفراموشش کنی...

خیلی خته سالگرداشنایی باعشقت روبدون حوضورخودش جشن

                               بگیری

خیلی سخته که روزتولدت همه بهت تبریک بگن جزاونی که فک میکنی

                                ب خاطرش زنده ای...

خیلی سخته که غرورت روبخاطری نفربشکنی بعدبفهمی

                              دوست نداره....

خیلی سخته که همه چیزت روبخاطری نفرازدست بدی امااون بگه

                                دیگه :نمیخوامت......

                                   خیلی

سخته.........

[ یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391 ] [ 12:35 ] [ نسیم ] [ ]

مات

 

سخت است او کردن تویی که همه ی من بودی

 

صدایت نمیکنم که برگردی.....

مهم باشم.

خودت برمیگردی....!

 

 

تو کنار ادم باشی ترافیک لذت بخش ترین چیزاست!!

[ یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391 ] [ 12:22 ] [ نسیم ] [ ]

نسل ما

مانسل بوسه های خیابانی هستیم

! نسل خوابیدن اس ام اسى

! نسل درددل باغریبه های مجازی

! نسل غیرت روی خواهر،روشنفکری روی دختر همسایه

! نسل کادوهای یواشکی !

! نسل شارژ های اینترنتی

! نسل جمله های کوروش و دکتر شریعتی


! نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس

! نسل سوخته

، نسل من وتو

! یادمان باشد،هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم !

بین عذاب هایمان ، مدام بگوییم ، یادش بخیر!‏

دنیای ما هم همین طور بود

مثل جهنم 

 

[ شنبه بیست و یکم مرداد 1391 ] [ 20:54 ] [ نسیم ] [ ]

درد

 

برای بعضی دردها ن میتوان گریه کردن میتوان فریادزدبرای بعضی

دردهافقط میتوان نگاه کرد ولبخندزدوبی صدا شکست

 

ب سلامتی اون لامصبایی

که اززندگیت رفتن

اماازدل لعنتیت

 نرفتن

 

این لحظه ها

دلم اغوش گرم میخواهد با طعم عشق ن هوس!

این لحظه ها

لبانم رطوبت لبهایی رامیخواهد باطعم محبت ن شهوت

این لحظه ها

گیسوانم نوازش  دستی رامیخواهد باطعم ناز ن نیاز

این لحظه ها

تنی رامیخواهم که روحم راارضاکند ن جسمم را

 

 

[ چهارشنبه هجدهم مرداد 1391 ] [ 17:33 ] [ نسیم ] [ ]

جای همیشگی

اونجارونمیدونم ولی اینجاهوا بدجوری دونفرس

ولی میدونی چیه؟ب درک که هوا دو نفره شده تنهایی قدم زدن

 ی فاز دیگه ای داره

چقدربد نمیتونم خوب دروغ بگم

خدایا کاش قیامت همین امروز بود....چون وقت رفتن ب من وعده داد دیدارب قیامت

 

 

قرارمان همان جای همیشگی!

.

.

فقط این بار توهم بیا........

[ چهارشنبه هجدهم مرداد 1391 ] [ 17:21 ] [ نسیم ] [ ]

میگویم

 

 

ماندن همیشه خوب نیست

 
رفتن هم همیشه بد نیست


گاهی رفتن بهتر است .. گاهی باید رفت


باید رفت تا بعضی چیزها بماند


اگر نروی هر آنچه ماندنیست خواهد رفت


اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست

خالی خواهی ماند ....


گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست با خود برد
مثل یاد مثل خاطره مثل غرور


و آنچه ماندنیست را جا گذاشت مثل یاد مثل خاطره مثل

 لبخند


رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی بروی..

..
و ماندنت رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی بمانی..

..
برو و بذار چیزی از تو بماند که نبودنت را گرانبها

کند
برو و بذارقبل ازاین که رفتنت دردی بردلی

 

بنشاندخاطره ای پرحسرت شود


برو و نگذار ماندنت باری بشود بر دوش دل کسی که

 

 شکستن غرور برایش ...


از شکستن سکوت آسان تر است . عشقت را بردار و

 

 برو برای همیشه ماندن باید رفت گاهی به قلب کسی و

 

 گاهی از قلب کسی

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 19:37 ] [ نسیم ] [ ]

غرق

ادم دوس داره گاهی غرق بشه

غرق شدن همیشه تواب نیست...

توغصه نیست

...توخیال نیست.!

آدم دوس داره گاهی تواغوش یکی غرق شه....

 

 

 

سلامتی اونایی که انقدخستن که نمیتونن خیانت 

کنن......وانقدتنهان که نمیتونن عاشق شن....

یعقوب نیستم

اما بوی پیراهن تو

قلبم رابینا میکند!

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 19:23 ] [ نسیم ] [ ]

خدایا

خدایا وقتی دلت میگیردچیکارمیکنی؟؟

میری ی گوشه وگریه میکنی؟؟

هی بانگات بازی میکنی تایادت بره میخوای گریه کنی؟؟

ی لیوان آب میخوری تابغضتوبخوری؟؟

یادت میادخدایی بایدتنهاباشی؟؟

خدایانمیدونی تواین روزاچقدرخدابودم......

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 19:15 ] [ نسیم ] [ ]

یاد

روزگاری

 روزگاری خواهدرسیددرآغوش دیگری یادمن کنی 

دلت هوایم را میکند......

ب یادخواهی اوردباهم بودن هایمان را......

ب یادخواهی اوردخنده هایم را.......

ب یادخواهی اوردگریه هایم را.....

ب یادخواهی امورداغوشم را....

مطمئنم درآن لحظه دردلت میگویی:من آغوشت رامیخواهم...

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 19:7 ] [ نسیم ] [ ]

چقدرسخته

چقدرسخته درحسرت آغوش توباشم

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 19:0 ] [ نسیم ] [ ]

بدون تو

بزاربگویم بدون تو یعنی مرگ ........بامن بمان عشقم

[ جمعه سیزدهم مرداد 1391 ] [ 18:57 ] [ نسیم ] [ ]

امیرم

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 15:26 ] [ نسیم ] [ ]

هرس

        

او رفته است

 

و همه چيز تمام شده است

 

مثل يک مهماني که به آخر مي رســــد

 

وتو به حال خود رها مي شوي

 

چرا غمگيني ؟

 

اين رسم زندگيست ...

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 15:16 ] [ نسیم ] [ ]

شوم

صدای جغد های شوم و ناله های بی کسی گوش هایم را می خراشید.

 حضور اشباهی را در لابه لای سنگ فرش ها و

 انتهای تاریک و غمبار هر کوچه مرا سخت آزرده می ساخت.

 نفس هایم سخت شده بود .

 قلبم به آرامیِ قدم هایم ناقوسش را به صدا وا می داشت .

 نمی دانستم در این نا کجا آباد تنهایی به کدامین امید چنگ زنم.

 به عقل و منطق و فلسفه؟!!

 در زمانه ای که شیری خردمند اسیر هوس های خرگوشِ بازیگوشی خواهد شد و

 منطق سلطانیِ خود را در بازیهای کودکانه ی ایام به حراج می گزارد!!

 یا به عشق و عاشقی؟!!

 لفظی که در کوچه های چشمک و عشوه و ناز به قرانی بیش نمی ارزد

 و خروار خروارش را فریب بر دوش می کشد.

 نمی دانم

 نمی دانم ...

 اما به امید شکوفه ی کوچک لب قرمزی که فردا صبح به خورشید سلام می کند

 دستور تپیدن را برای قلبم صادر خواهم کرد.

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 15:15 ] [ نسیم ] [ ]

نشانی

من نشاني از تو ندارم اما نشاني ام را براي تو مي نويسم:

 

 درعصرهاي انتظار، به حوالي بي کسي قدم بگذار!

 

 خيابان غربت را پيدا کن و وارد کوچه پس کوچه هاي تنهايي شو!

 

کلبه ي غريبي ام را پيدا کن، کناربيدمجنون خزان زده و کنارمرداب

 

ارزوهاي رنگي ام!

 

 درکلبه را باز کن و به سراغ بغض خيس پنجره برو!

 

 حرير غمش را کنار بزن! مرا مي يابي .....!

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 15:14 ] [ نسیم ] [ ]

فراموشی

 

فراموشی به این آسونیا نیست

 

 دلم از تو جدا نیست

 

می خوام تو یاد من عشقت بمیره

 

ولی از قلب من مهرت جدا نیست

 

دارم آتیش می گیرم از جدایی

 

ولی هیچ کس به فکر قلب ما نیست

 

همه دنیا می دونن این حدیث رو:

 

که" آرامش برای عاشقا نیست"

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 15:14 ] [ نسیم ] [ ]

انتظار


 

 

 

 

  انتـــــــــــــــــــــــــــــظار ...

 


شش حرف و چهار نقطه ! کلمه کوتاهیه . اما معنیش رو شاید سالها

 

طول بکشه تا بفهمی !

 

 

تو این کلمه کوچیک ده ها کلمه وجود داره که تجربه کردن هر کدومش

 

دل شیر می خواد!

 

تنهایی ، چشم براه بودن ، غم ؛غصه ، نا امیدی ، شکنجه رو حی

 

،دلتنگی ، صبوری ، اشک بیصدا ؛

 

هق هق شبونه ؛ افسردگی ، پشیمونی، بی خبری و دلواپسی و .... !


برای هر کدوم از این کلمات چند حرفی که خیلی راحت به زبون میاد

 

و خیلی راحت روی کاغذ نوشته میشه باید زجر و سختی هایی رو تحمل

 کرد

 

تا معانی شون رو فهمید و درست درک شون کرد !!!

 

متنفرم از هر چیزی که زمان را به یاد من میاورد... و قبل از همه ی

اینها متنفرم

 

از انتظار ... از انتـــــــــــــــــــــــــــــــظار متــــــنـــــفــــــرم

 

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 15:0 ] [ نسیم ] [ ]

ترک

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم سکوت را فراموش می کردی

 

 ، تمامی ذرات وجودت عشق را فریاد می کردی

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم چشمهایم را می شستی و

 

اشکهایم را با دستان عاشقت به باد می دادی

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم نگاهت را تا ابد بر من می

 

دوختی تا من بر سکوت نگاه تو رازهای یک عشق زمینی را با خود

 

 به عرش خداوند ببرم

 

 

ای کاش می دانستی و قلبم را نمی شکستی

 

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم لحظه ای مرا نمی آزردیکه این

 

غریبه ی تنها ، جز نگاه معصومت پنجره ای و جز عشقت بهانه ای

 

برای زیستن ندارد

 

ای کاش می دانستی

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم همه چیز را فدایم می کردی همه

 

 آن چیز ها که یک عمربخاطرش رنج کشیده ای و سال ها برایش

 گریسته ای

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم همه آن چیز ها که در بندت

 

کشیده رها می کردی غرورت را

 

.. .قلبت را

 

...حرفت را

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم دوستم می داشتی همچون عشق

 

 که عاشقانش را دوست می دارد

 

کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها

 

می کردی

 

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 13:26 ] [ نسیم ] [ ]

عشق من

 

[ سه شنبه دهم مرداد 1391 ] [ 13:25 ] [ نسیم ] [ ]